Cách tách ngày, tháng, năm trong Excel

(DHAplus)- Cách tách ngày, tháng, năm trong Excel

Để tách các giá trị Ngày, Tháng, Năm trong một ngày cụ thể nào đó thì bạn nên dùng 3 hàm xử lý là hàm DAY, MONTH và YEAR. Nhóm hàm này đơn giản, dễ dùng và thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác như SUMIFS trong việc tính doanh số, công nợ theo nhiều điều kiện (trong đó có điều kiện về thời gian), sử dụng với hàm IF, sử dụng với hàm VLOOKUP, kết hợp với một chuỗi, sử dụng trong hành chính với việc xác định ngày cuối tháng để chấm công, xây dựng bảng chấm công, bảng lương, ứng dụng trong việc tìm năm sinh khi lập 1 danh sách sinh viên… Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm DAY, MONTH, YEAR nhé.

1. Hàm DAY

Hàm DAY được sử dụng trong Excel để trả về giá trị là ngày trong ô Excel. Giá trị ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1 đến 31.

Cú pháp hàm: =DAY(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra ngày

Ví dụ ta có bảng thời gian như hình dưới.

Để tách ra được ngày của cột thời gian, áp dụng cấu trúc hàm bên trên ta có công thức cho ô B2 như sau:

=DAY(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Ngày ta thu được kết quả:

2. Hàm MONTH

Hàm MONTH được sử dụng trong Excel để trả về giá trị là tháng trong ô Excel. Giá trị ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1 đến 12.

Cú pháp hàm: =MONTH(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra tháng

Vẫn với ví dụ trên, để tách ra được tháng của cột thời gian ta có công thức cho ô C2 như sau:

=MONTH(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Tháng ta thu được kết quả:

3. Hàm YEAR

Hàm YEAR được sử dụng trong Excel để trả về giá trị là năm trong ô Excel. Giá trị ngày được trả về ở dạng số nguyên từ 1900 đến 9999

Cú pháp hàm: =YEAR(serial_number)

Trong đó: serial_number: đối số bắt buộc, là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn tách ra năm

Vẫn với ví dụ trên, để tách ra được năm của cột thời gian ta có công thức cho ô D2 như sau:

=YEAR(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại của cột Năm ta thu được kết quả:

Như vậy DHAplus đã giới thiệu đến các bạn cách tách ngày, tháng, năm trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc các bạn thành công!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *