CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC TẠI DHAPLUS

TIN HỌC CƠ BẢN
CHO TRẺ EM

Chi tiết

Chương trình tin học trẻ em cơ bản và ứng dụng giúp trẻ thành thạo những kỹ năng quan trọng như: Kỹ năng gõ 10 ngón, cách sử dụng máy tính và thao tác nhanh bằng phím nóng, cùng với các ứng dụng như Paint, Word, PowerPoint, Excel…

TIN HỌC LẬP TRÌNH
CHO TRẺ EM

Chi tiết
Chương trình lập trình cho trẻ em giúp trẻ hiểu biết về máy tính, công nghệ thông tin 4.0 và những kiến thức về công nghệ mới nhất hiện nay. Trẻ có thể thiết kế, được một số chương trình ứng dụng, trò chơi theo ý tưởng của mình..

LẬP TRÌNH ROBOT
VÀ ỨNG DỤNG STEM

Chi tiết

Chương trình là sự kết hợp kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào những ứng dụng thực tế như: Hệ thống trang trại thông minh, hệ thống chống trộm, lập trình điều khiển cho Robot, điều khiển từ xa qua smartphone…

TIN HỌC VĂN PHÒNG
(THEO NHU CẦU)

Chi tiết

Khoá học dành cho học viên là sinh viên và người đi làm được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế công việc. Học viên được đào tạo thành thạo các kỹ năng về sử dụng máy tính, ứng dụng Word, Excel, PowerPoint, khai thác tài nguyên Internet…

TIN HỌC CƠ BẢN CHO TRẺ EM

Thông tin chi tiết

Chương trình tin học trẻ em cơ bản và ứng dụng giúp trẻ thành thạo những kỹ năng quan trọng như: Kỹ năng gõ 10 ngón, cách sử dụng máy tính và thao tác nhanh bằng phím nóng, cùng với các ứng dụng như Paint, Word, PowerPoint, Excel…

TIN HỌC LẬP TRÌNH CHO TRẺ EM

Thông tin chi tiết
Chương trình lập trình cho trẻ em giúp trẻ hiểu biết về máy tính, công nghệ thông tin 4.0 và những kiến thức về công nghệ mới nhất hiện nay. Trẻ có thể thiết kế, được một số chương trình ứng dụng, trò chơi theo ý tưởng của mình..

LẬP TRÌNH ROBOT & STEM

Thông tin chi tiết

Chương trình là sự kết hợp kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào những ứng dụng thực tế như: Hệ thống trang trại thông minh, hệ thống chống trộm, lập trình điều khiển cho Robot, điều khiển từ xa qua smartphone…

TIN HỌC VĂN PHÒNG (THEO NHU CẦU)

Thông tin chi tiết

Khoá học dành cho học viên là sinh viên và người đi làm được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế công việc. Học viên được đào tạo thành thạo các kỹ năng về sử dụng máy tính, ứng dụng Word, Excel, PowerPoint, khai thác tài nguyên Internet…