Cách khắc phục lỗi không gõ được tiếng Việt trên máy tính

Unikey là công cụ gõ tiếng việt có dấu rất hiệu quả, nhưng có khá nhiều bạn gặp lỗi không gõ được tiếng việt gây bất tiện trong công việc hàng ngày.

Bạn cần phải hiểu rõ về việc sử dụng Bảng mã và Kiểu gõ trong Unikey.

– Bảng mã Unicode: Bao gồm các font chữ chủ yếu như Time News Roman, Arial, Tahoma, Courier, Courier New,…

– Bảng mã TCVN3 (ABC): Bao gồm các font chữ có dấu chấm (.) và (.vn) đứng đầu như, VnArial, .Vntime và .VnTimeH,…

– Bảng mã VNI Windows: Bao gồm các font chữ có chữ VNI đứng đầu, ví dụ như VNI-Times, VNI –Avo, VNI-LITHOS,…

Cách khắc phục lỗi:

Bước 1: Kiểm tra và thoát các chương trình gõ tiếng Việt khác (nếu có). Điều này gây ra sự sung đột giữa các chương trình với nhau.

Bước 2: Kiểm tra xem chương trình Unikey đã ở chế độ Tiếng Việt không (biểu tượng chữ V).

 Bước 3 : Kiểm tra các chế độ gõ theo hướng dẫn ở hình vẽ.

 Bước 4: Kiểm tra xem font chữ bạn đang sử dụng có tương thích với bảng mã mà bạn đang thiết lập không?

Chúng ta sẽ chuyển đổi sang sử dụng:

– Bảng mã Unicode và Kiểu gõ Telex cho Unikey để gõ được tiếng Việt theo kiểu gõ Telex.

– Bảng mã Unicode và Kiểu gõ VNI cho Unikey để gõ được tiếng Việt theo kiểu gõ VNI.

Trên đây là cách khắc phục lỗi khi không gõ được tiếng Việt trên máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *