TIN HỌC VĂN PHÒNG
KỸ NĂNG ĐỂ LÀM VIỆC

     Tin học văn phòng là một công cụ quan trọng giúp tăng năng suất và hiệu quả trong công việc, học tập. Với những thao tác nhanh chóng trên máy tính, chúng ta có thể hoàn thành tốt những vấn đề liên quan đến văn bản, bảng tính Excel, bài trình chiếu trên powerpoint…

     Một điều đặc biệt khi kết hợp Tin học văn phòng với những ứng dụng từ Internet, các phần mềm hỗ trợ hiện nay giúp chúng ta có khả năng xử lý công việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn bao giờ hết.

TẤT CẢ CHỈ TRONG 1 KHOÁ HỌC

TẤT CẢ CHỈ TRONG 1 KHOÁ HỌC

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KHOÁ HỌC

MỘT SỐ NỘI DUNG
TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI WORD

• Nguyên tắc nhập dữ liệu

• Định dạng văn bản với phím nóng

• Định dạng Bullets and Numbering

• Định dạng cột báo và DropCap

• Định dạng Table

• Chèn ký tự và công thức toán học

• Chèn và xử lý đối tượng đồ họa

  (Picture, Shapes, WordArt …)

• Định dạng trang in + Kết xuất in ấn

• Thực hành với những bài tập thực tế

XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI EXCEL

• Thao tác cơ bản với bảng tính

• Nhập và định dạng dữ liệu

• Nhóm hàm Chuỗi, Số, Ngày tháng

• Nhóm hàm thống kê

• Nhóm hàm điều kiện

• Nhóm hàm dò tìm

• Nhóm hàm chuyển đổi kiểu

• Lọc dữ liệu đơn giản

• Vẽ biểu đồ, thống kê dữ liệu

• Hiệu chỉnh bảng in

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

• Một số vấn đề về sử dụng Internet

• Bảo mật và an toàn thông tin

• Những kỹ năng trong khai tác và sử dụng tài nguyên từ Internet

• Cách tìm kiếm thông tin, tài liệu hiệu quả trên internet

• Kiến thức về thư điện tử Gmail và soạn thư điện tử với Gmail

• Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ Google

• Hướng dẫn sử dụng một số chương trình hữu ích cho học tập và công việc

SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI WORD

Học viên nắm được nguyên tắc nhập dữ liệu, định dạng văn bản với phím nóng; Định dạng Bullets, Numbering, Table, Picture, Shapes, WordArt … Chèn ký tự và công thức toán học; Định dạng trang in + Kết xuất in ấn. Học viên thực hành với những bài tập thực tế công việc.

XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI EXCEL

Học viên thành thạo thao tác cơ bản với bảng tính Excel; Nhập và định dạng dữ liệu; Làm việc với nhóm hàm chuỗi, số, cgày tháng, nhóm hàm thống kê, nhóm hàm điều kiện, nhóm hàm dò tìm, nhóm hàm chuyển đổi kiểu; Lọc dữ liệu, vẽ biểu đồ, thống kê dữ liệu; Phương pháp hiệu chỉnh bảng tính và kết xuất in ấn.

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Học viên sử dụng thành thạo trình duyệt, biết bảo mật và an toàn thông tin trên Internet; Biết cách tìm kiếm thông tin, tài liệu hiệu quả trên internet. Có kiến thức về thư điện tử Gmail và soạn thư điện tử với Gmail và sử dụng hiệu quả bộ công cụ Google. Biết sử dụng một số chương trình hữu ích cho học tập và công việc

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC DHAPLUS

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

Thời gian: 90 phút   –  Lịch học: Linh hoạt